Najważniejsze zdobyte dyplomy i certyfikaty

 

 1. Dyplom doktora prawa (doctor iuris, Dr. iur.), Uniwersytet Ratyzboński (Niemcy), praca doktorska obroniona na ocenę celująca (2013 r.)
 2. Dyplom Legum Magister (LL.M.), Uniwersytet Ratyzboński (Niemcy), ocena: bardzo dobry (2009 r.)
 3. Dyplom magistra prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ocena: bardzo dobry (2007 r.)
 4. Dyplom ukończenia Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Deutsche Rechtsschule), ocena: z wyróżnieniem (2005 r.)
 5. Certyfikat UNICERT III z j. francuskiego prawniczego (2013 r.)
 6. Certyfikat z j. niderlandzkiego Uniwersytetu w Ratyzbonie (2013 r.)
 7. Certyfikat UNICERT IV z j. angielskiego prawniczego (2009 r.)
 8. Kleines Deutsches Sprachdiplom (certyfikat z j. niemieckiego, poziom C2) (2007 r.)
 9. Certificate of Proficiency in English (certyfikat z j. angielskiego, poziom C2) (2001 r.)
 10. 4 dyplomy stypendysty niemieckiej fundacji DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) (2005 – 2010 r.)
 11. 3 dyplomy stypendium naukowego Ministra Edukacji Narodowej / Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005 – 2007 r.)