Etos kancelarii


W naszej pracy kierujemy się tradycyjnymi zasadami sięgającymi starożytnego Rzymu. Jeden z największych rzymskich prawników, Ulpian, przedstawiany jako wzór starorzymskich cnót, twierdził, że prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe (ius est ars boni et aequi). Kontynuując o samym zawodzie prawnika, Ulpian pisał, że:

Z tego to powodu można by nas [prawników] nazwać kapłanami. Strzeżemy bowiem sprawiedliwości i głosimy wiedzę na temat tego, co dobre i słuszne, odróżniając sprawiedliwe od niesprawiedliwego, dozwolone od niedozwolonego, pragnąc uczynić ludzi dobrymi, nie tylko strachem przed karami, lecz pokazując im także możliwość osiągnięcia korzyści, dążąc przy tym, jak mniemam, do prawdziwej, nie pozornej filozofii.”

Na co dzień staramy się naszą pracą i działaniem w każdym aspekcie udowodnić, że jesteśmy godni powyższej opinii tego wielkiego Jurysty.

Prowadząc sprawy Klientów kierujemy się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z pasją do prawa pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również indywidualne podejście do ich spraw.