Oferta


Kancelaria adwokacka Legal Advising Dr Krzysztof Sokołowski, LL.M., oferuje usługi prawnicze osobom prawnym i fizycznym, przedsiębiorcom i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczą w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, oraz europejskiego i niemieckiego prywatnego, w szczególności:

 1. pisanie pism procesowych i reprezentacja w sądzie
 2. pozasądowe dochodzenie należności, upomnienia, monity, windykacja
 3. pisanie umów wszelkiego rodzaju (np. najem, dzierżawa, kredyt, pożyczka, ogólne warunki umów)
 4. prawo konsumenckie, sprzedaż konsumencka
 5. nieruchomości, najem
 6. zasiedzenie
 7. użytkowanie wieczyste
 8. służebności, służebność przesyłu
 9. hipoteka, bankowy tytuł egzekucyjny
 10. spadki, zachowki, testamenty
 11. alimenty, rozwody, podział majątku, widzenie z dzieckiem
 12. prawo niemieckie, zakładanie firmy w Niemczech, Kindergeld, Hartz IV, zasiłek dla bezrobotnych dla Polaków
 13. tłumaczenia prawnicze i gospodarcze (j. angielski, niemiecki i francuski)

 

Adw. dr Krzysztof Sokołowski, LL.M., jako doktor prawa niemieckiego, oferuje innym kancelariom adwokackim i radcowskim współpracę przede wszystkim w zakresie usług eksperckich (szczególnie skargi kasacyjne i wysoce specjalistyczne opinie prawne z prawa rzeczowego – nieruchomości, zasiedzenie, hipoteka, własność lokali – i zobowiązań, w tym opinie prawne z dziedziny prawa niemieckiego). Oferuje także szeroko rozumiane usługi prawnicze (zastępstwo w sądzie, pisanie umów, pism procesowych etc.), jak również wykonuje profesjonalne tłumaczenia, szczególnie prawnicze i biznesowe, z i na j. angielski, niemiecki oraz francuski.

Usługi prawne realizujemy na podstawie przekazanych zleceń doraźnych lub w ramach umów o stałej współpracy (kompleksowej obsługi prawnej). Wynagrodzenie z tytułu umów kompleksowej obsługi prawnej ustalamy z Klientem stosownie do jego potrzeb oraz wybranego sposobu rozliczeń: ryczałtowego - uzgadniana jest stała kwota za wybrany okres rozliczeniowy; godzinowego - w umowie ustalamy wysokość stawki, rozliczenie następuje na podstawie ilości faktycznie przepracowanych na rzecz Klienta godzin; mieszanego - Klient przedstawia minimalne zapotrzebowanie na obsługę w danym okresie rozliczeniowym, za które regulowana jest stawka ryczałtowa, w wypadkach jego przekroczenia, dalsze płatności następują na podstawie ustalonej w umowie stawki godzinowej.